Overstappen naar workrate

Wij zijn gewend klanten te helpen bij het overstappen op onze dienstverlening. Bij een overstap is er vaak sprake van 1 á 2 maanden tijd voordat wij uiteindelijk kunnen starten. Dit geeft ons de tijd om alles optimaal te kunnen maken. Door heldere processen neer te zetten, de software in te regelen en door het training van de mensen die op uw locatie komen zijn we in staat om een overstap soepel te laten verlopen.

 

Hoe pakken wij dat aan?

Wij houden het simpel. Wij weten hoe belangrijk het is voor mensen om goed begeleid te worden. De lijnen zijn bij ons kort, wij sturen een team van experts uw kant op om alles in te regelen. Zo komt onze HR Manager met u praten over de optimale samenstelling van het team, de operationeel directeur verzorgt het opstellen en trainen van de mensen in het gebruik van de werkinstructies.
Een softwareconsultant koppelt uw systemen aan de Workstate en de financieel directeur organiseert dat de facturatie optimaal verloopt.

 

1. Samenstellen van het team

Wij nemen altijd contact op met de latende partij. Wij houden ons altijd aan de CAO en dat betekent dat wij, bij een contract van 15000 uur of meer, het personeel overnemen. Wanneer het om minder uren gaat dan gaat dit met u in overleg. Wij geloven er in dat het belangrijk is om bij een overname de mensen goed te begeleiden en te trainen in onze manier van werken. In de maanden voorafgaand aan de overname krijgen zij een aantal trainingen en individuele gesprekken. Wij stellen in overleg met u de accountmanager aan die zelf meewerkt, zijn team aanstuurt, traint en uw eerste contactpersoon blijft.

Mocht er geen sprake zijn van overname van het personeel, dan stellen wij een aantal kandidaten voor als accountmanager, diegene die u kiest helpen wij daarna om het team vorm te geven.

 

2. Werkinstructies

Het opstellen van digitale werkinstructies begint voor de start op de locatie. Wij inventariseren wat er is en vullen aan wat er ontbreekt. Vervolgens komt dit ter goedkeuring bij u te liggen.

 

3. Software inregelen

Onze softwareconsultant wordt ingeschakeld om de systemen die u gebruikt te koppelen aan onze software zodat u in één blik altijd realtime inzicht heeft in wat er gebeurd op uw locatie.
U wordt natuurlijk getraind in het gebruik hiervan.

 

Wat moet u doen?

Wij willen het zo simpel mogelijk maken, het enige wat van u wordt verwacht is dat u de werkinstructies doorneemt en goedkeurt. Verder bent u wat tijd kwijt met de besprekingen van uw wensen betreft team, facturatie en de software. De tweewekelijkse meetings met de AM worden ingepland en KPI’s worden opgesteld.