Disclaimer

Workrate Group c.s.
Onder de Workrate Group c.s worden verstaan alle bedrijven die onderdeel zijn van de Workrate Group. 
Zijnde Workrate Holding B.V., TRAC B.V., Workrate B.V., Workrate Training & Consultancy B.V.,  Workrate Security B.V. en Workrate 2 B.V., Workrate Security LTD, Workrate Sarl, Workrate GmbH.

Copyright 
De inhoud van deze site, alsmede de door ons gestuurde berichten,  de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Workrate Group. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Workrate Group is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Workrate Group niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Workrate Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Workrate Groupgeeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

E-mail 
De informatie in de e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt wordt in het bericht.

Contact

Benieuwd wat Workrate voor u kan betekenen? We nemen graag contact op!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.